К основному контенту

Сообщения

знайомства з дівчатами львівська область з телефоном надія

знайомства з дівчатами львівська область з телефоном надіяУкраина. Львовская область знакомства. Знакомства в Львовская область. Украина. Леди & Джентльмены Леди Джентльмены.  Узнайте, кто из леди или джентльменов подходит Вам как спутник жизни или как друг. Совместимость определяется на основе европейского, японского и китайского гороскопов с учетом возраста. Знакомства.Сайт знакомств ruruto.com предоставляет Вам идеальную возможность познакомиться с девушкой или с парнем в Львовской области. Знакомьтесь, общайтесь и встречайтесь.  . Сайт знакомств в Львовской области. На портале РУРУТО.КОМ Вы можете совершенно просто встретиться например с приятной женщиной или же со спортивным мужчиной в Львовской области. Если вдруг Вы в поиске друзей в Львовской области, долго не раздумывайте а познакомтесь совершенно легко через наш поиск знакомств ruruto.com. Представим, Вы мечтаете к примеру познакомиться с мужчиной .Знайомства з дівчинами в місті L'viv. Оцінюй фотографії, спілкуйся, з…
Недавние сообщения

знайдіть значення виразу 2 sin пи 12 cos2 пи 17 sin2 пи 17

знайдіть значення виразу 2 sin пи 12 cos2 пи 17 sin2 пи 17У меня получилось х= +-пи/4 + Пn. Если я запишу такой ответ , мне уже не посчитают его правильным ?? Ведь у проверяющего будет один ответ , а не несколько вариантов ответа.  Евгения Темникова 28.05.2013 17:55. Если то разве тогда не будет равен , почему вы прибавляете а не У получим. Константин Лавров.  а если раскроем cos2x через 1-2sin^2x, ответ получается таким же? Александр Иванов. естественно.17. Сложные задачи прикладного характера. Задачи про банковский кредит: аннуитетный платеж. Задачи про банковский кредит: дифференцированный платеж.  Задание 12 #3273. Уровень задания: Равен ЕГЭ. а) Решите уравнение \[\dfrac1{\sin^2x}-\dfrac3{\cos \left(\dfrac{11\pi}2+x\right)}=-2\]. б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[-2\pi; -\dfrac{\pi}2\right].\) (ЕГЭ 2017, официальный пробный 21.04.2017). Показать решение. а) По формуле приведения \(\cos \left(\dfrac{11\pi}2+x\right)=\sin x\), следовательно, уравнение п…

зміст і порядок складання квартальної фінансової звітності

зміст і порядок складання квартальної фінансової звітностіТерміном (звітним періодом) складання фінансової звітності є календарний рік з 1 січня по 31 грудня. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Першим звітним періодом новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.  Датою подання фінансової звітності для підприємств вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку , що обслуговує адресата.Види звітності та їх основний зміст. Порядок складання, подання та затвердження звітності. Основні показники господарської діяльності підприємства. Оцінка матеріальних цінностей. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція.  Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним. Розгляд і затвердження…

зміст основних функцій діагностики знань і вмінь студентів

зміст основних функцій діагностики знань і вмінь студентівСистема діагностики навчальних досягнень студентів 48. Лекція 16. Тестування в системі діагностики навчальних досягнень 52. студентів.  Основні завдання курсу: · розкрити теоретичні засади педагогіки та психології вищої школи; дати загальну психолого-педагогічну характеристику сучасному освітньому простору у ВНЗ; вивчити психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання студентської молоді; · удосконалити навички самостійної навчально-дослідної роботи і пошуку інформації, в тому числі, уміння опрацьовувати різноманітні психолого-педагогічні джерела; · усвідомити психологічні особливості науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування; сформувати вміння проводити психолого-педагогічні.Перевірка знань студентів мусить давати відомості не тільки про правильність чи неправильність остаточного результату виконаної роботи, а й про неї саму: чи відповідають її зміст і форма даному етапу навчання. Зауважимо, що результати конт…

зміст основних вимог до знань і вмінь соціального педагога

зміст основних вимог до знань і вмінь соціального педагога2. Вимоги до особистості соціального педагога. 3. Діяльність соціального педагога: етапи та функції. 4. Місце роботи і спеціалізація соціального педагога.  Соціальний педагог – це фахівець, який відповідно до своїх посадових і професійних обов’язків надає допомогу, підтримку і захист при виникненні у дитини і її сім’ї проблем у соціалізації. Діяльність соціального педагога має на меті допомогу, підтримку, захист дитини і її сім’ї в процесі її соціалізації. Допомога і підтримка, яка надається соціальним педагогом включає в себе наступні напрями  На основі оволодіння переліченими видами знань соціальний педагог повинен: - вільно володіти державною мовою України; - на науковій основі організовувати свою справу•• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів1 з обов’язковими результатами навчання від…

зміст завдання та основні елементи статистичного зведення.

зміст завдання та основні елементи статистичного зведення.Поняття про статистичне зведення. Статистичні групування, їх зміст, завдання та види. Методологія статистичних групувань. Вторинне групування. 4. Статистичні таблиці. Поняття про статистичне зведення.  Статистичне зведення - відповідальний етап статистичного дослідження. Від якості зведення залежить і зміст отриманих на його основі висновків. Як і будь-яка велика робота, статистичне зведення має здійснюватись за заздалегідь розробленим планом. У план зведення включаються питання, пов'язані з послідовним здійсненням його окремих етапів, з черговістю обробки матеріалів спостереження.Механізоване зведення - це спосіб виконання зведення статистичних даних при якому всі операції здійснюються за допомогою застосування електронно-обчислювальних машин. При ручному зведенні всі основні операції (підрахунок групових і загальних підсумків) здійснюються вручну. Для проведення зведення складається його план, у якому вказуються організац…

зміст виховної роботи та його особливості в сучасній школі

зміст виховної роботи та його особливості в сучасній школіЗміст виховання і навчання. Під змістом виховання розуміють систему знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, якими повинні оволодіти учні відповідно до поставлених цілей і завдань.  В основі сучасної ідеології виховання лежать такі ідеї. Реалізм цілей виховання.  4. Особистісна спрямованість виховання. В центрі всієї виховної роботи школи повинні стояти не програми, які не заходи, не форми і методи, а сама дитина, підліток, юнак - вища мета, зміст педагогічної турботи і уваги. Треба розвивати їх індивідуальні схильності і інтереси, своєрідність характерів, почуття власної гідності.Зміст виховної роботи та форми виховання. Розділ Ш. Наукове розуміння становлення особистості - основа ефективного виховання. Розділ IV.  Зміна умов функціонування вищої школи нашої держави, критичний перегляд ідеологічної орієнтації майбутніх спеціалістів вимагають диференціації форм і методів виховної роботи п…